Kniha „Domowina 100 lět“ předstajena

   
2012-10-07
Choćebuz. Nowša kniha LND „Domowina 100 lět“ měješe wčera w Delnjej Łužicy premjeru. Awtor Manfred Laduš je ju zhromadnje z nawjedowacej lektorku LND Janku Pěčkec de Lévano w Choćebuskim Serbskim muzeju předstajił. Manfred Laduš na to skedźbni, zo nochcyše stawizny Domowiny w Delnjej Łužicy wědomostnje jako stawiznar rysować, ale zo wužiwaše za to zajimawe a dotal njeznate epizody „za kulisami“ z wosobinskimi dopomnjenkami a nazhonjenjemi, kotrež bě w swojim wjelelětnym žurnalistiskim dźěle nazběrał. „W mojej knize je tež rěč wo ludźoch, kotřiž maja zasłužby na dobro Domowiny a serbskeho ludu, njejsu pak tak znaći“, awtor zwurazni. Wužiwał je při tym tež zapiski Gerata Hančki, kiž je po lěće 1945 Domowinu w Delnjej Łužicy sobu natwarił.

Wuraznje awtor knihi wobžarowaše, zo měješe za stolětne stawizny Domowiny runje 120 stron k dispoziciji. Mjez wobdźělnikami dóńdźe k diskusiji, hač bě wjazanje Domowiny za čas NDR na tehdy knježacu SED prawe abo nic. Spisowaćel Jurij Koch tole zakitowaše, dokelž „njebě hinašeje móžnosće, chcyše-li Domowina dale eksistować“.
Serbske Nowiny 7.10.2012(HA)

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář