Lužice a EU

Lužice a EU
Projekt Lužice a EU je připravován malým, politicky nezávislým občanským sdružením Trojzemí.cz. Ani toto sdružení, ani Domowina jako partner projektu ho nemohou uskutečnit sami, bez účasti těch, kterých se projekt týká. Příprava a uskutečňování projektu jsou proto od začátku publikovány na internetu, aby se ho mohli zúčastnit všichni, kdo mají o jeho cíle zájem.

Internet je také prostředkem dorozumívání mezi realizátory projektu. I jeho pomocí se podařilo dát dohromady dvacetičlennou koordinační radu projektu, která je složena z osobností z různých oblastí společenského života, a zorganizovat přípravu semináře k projektu. Širší koordinační rada je stále otevřená dalším osobnostem, které mohou projektu pomoci.

Projekt Lužice a EU má přispět ke vzájemnému společenskému, kulturnímu, jazykovému a hospodářskému sbližování na hranici slovanského a germánského světa. Tomuto sbližování mohou Lužičtí Srbové napomoci nejen díky své přirozené dvojjazyčnosti.

Projekt má podporu českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i podporu saského Ministerstva kultu. Požádali jsme Česko-německý fond budoucnosti o příspěvek na vydání informační brožury a rozšíření internetové prezentace projektu. Chceme spolupracovat se všemi, kdo chtějí a mohou cíli projektu pomoci. Věříme, že se nám podaří otevřený projekt Lužice a EU uskutečnit. Máte-li zájem pomoci tomu účastí na uskutečňování některého rozpracovaného projektu nebo realizací svého námětu, budete vítáni.
Spojení:
PaedDr. Jiří Týř, o.s. Trojzemí.cz, Žitavská 673, 463 34 Hrádek nad Nisou
Tel.:+420 482 756 333 nebo mobil +420 603 162 337
e-mail: tyr@dts.cz
luzice.dts.cz
www.dts.cz
trojzemi.dts.cz