Proběhlo

listuj:  starší  nejstarší  

17.5. Lužický seminář s výkladem

 (lh)
17-05-2011
id: 399

Za Lužickými Srby

 (lh)
07-05-2011
id: 398

Přednášky Matice české a SpL v dubnu

 (lh)
08-03-2011
id: 394

Via regia v Lužici-přednáška

 (lh)
04-03-2011
id: 393

Valná hromada Společnosti přátel Lužice

 (lh)
06-02-2011
id: 355

Puzzle z Lužice/Puzzle ze Serbow

 (lh)
26-11-2010
id: 384

Prodejní výstava knih

 (lh)
12-11-2010
id: 383

PRASKI I BRNJANSKI WJEČORK

 (lh)
16-10-2010
id: 379

Koncert Tanji Donatec v Praze.

 (lh)
09-10-2010
id: 377

Svátek lužickosrbské poezie ve Varnsdorfu

 (lh)
22-08-2010
Svátek lužickosrbské poezie ve Varnsdorfu
id: 374

Vernisáž výstavy 26.června 2010

 (lh)
11-06-2010
pozvánka
id: 367

Čtení v Ústí nad Labem

 (lh)
20-05-2010
Čtení v Ústí nad Labem
id: 366

Svět Knihy 15.5.2010-Jurij Koch

 (lh)
06-05-2010
Svět knihy 2010
id: 364

přednáška z 22.5.2010

 (lh)
06-05-2010
Pozvánka
id: 363

Přednáška Tomasze Derlatky I (FF UK)

 (lh)
20-04-2010
Přednáška
id: 362

Přednáška Tomasze Derlatky I I

 (lh)
20-04-2010
Přednáška:
id: 361

Měrćin Nowak Njechorński

 (lh)
07-04-2010
Přednáška-M.Nowak Njechorński
id: 358

Současnost lužickosrbského školství

 (lh)
02-03-2010
Současnost lužickosrbského školství
id: 357

Pozvánka na pracovní seminář

 (mm)
27.11.2009

Zveme vás na seminář

Jak nepřijít o dotaci aneb kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů (zejména obcí a měst)

Cílová skupina: ekonomové a účetní neziskových organizací, které jsou žadateli a příjemci dotací a jiné veřejné finanční podpory
Přednáší: Ing. Petr Sikora, vedoucí oddělení kontroly magistrátu statutárního města


Program:
Úvod: právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace
1. Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)
2. Průběh kontroly příjemce dotace
3. Správnost a věrohodnost účetnictví (náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace, rozlišení investičních a provozních nákladů)
4. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)
5. Opravné prostředky
Závěr: shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse

Termín: pátek 27. 11. 2009, zahájení v 9:00 (prezence účastníků od 8:30). Předpokládaná doba trvání do 13:00.
Místo: U Lužického semináře 13, Praha 1, jednací sál Společnosti přátel Lužice
Účastnický poplatek: 600,- Kč (způsob úhrady poplatku je uveden v přihlášce)
Účastníci semináře obdrží písemný materiál a během výkladu bude využíván projektor.

Své předběžné dotazy k náplni semináře můžete posílat na el. adresu: petrrsikora(zav.)centrum.cz

Přihláška ke ztažení zde.
Dotazy na organizační záležitosti na el. adrese: info(zav.)luzice.cz
Informace též na www.financnikontrola.webnode.cz
id: 346

Pražské stopy Jakuba Barta Ćišinského

 (lh)
30-10-2009
Pražské stopy Jakuba Barta Ćišinského
id: 349

listuj:  starší  nejstarší