Proběhlo

listuj:  nejnovějąí  novějąí  

Lužičtí Srbové z různých úhlů pohledu

 (mm)
25. září 2006


Muzeum Brněnska, pobočka Podhorácké muzeum v Předklášteří
a Společnost přátel Lužicesi dovolují vás pozvat k účasti na odborném semináři


Lužičtí Srbové z různých úhlů pohledu,


který se bude konat u příležitosti zakončení výstavy Lužičtí Srbové v Německu v Podhoráckém muzeu v Předklášteří v pondělí 25. září 2006.


Program:
9:30 - 10:00 prezence
10:00 - 12:30 dopolední blok příspěvků, tezí a diskuse
12:30 - 13:30 polední přestávka
13:30 - 16:00 odpolední blok


Josef Šaur: Přehled dějin Srbů v Lužici
Radek Čermák: Přehled lužickosrbské literatury
Viktor Velek: Hudba Lužických Srbů a její představitelé
Jan Kuča: Folklórní projevy na území obývaném Lužickými Srby
Jan Kuča: Spisovné varianty lužickosrbského jazyka
P. Josef Šindar: Společnost sv. Cyrila a Metoděje jako součást svazu Domowina
Viktor Velek: Česko-lužickosrbské vztahy
Irena Ochrymčuková: Lužičtí Srbové a klášter Porta coeli


Pokud se rozhodnete přispět k programu semináře svým referátem nebo diskusním příspěvkem, prosíme o sdělení Vašich požadavků na doprovodné technické zajištění. Délka příspěvku předneseného na semináři by neměla přesahovat 15 minut. Referáty v plné délce budou otištěny ve Sborníku Muzea Brněnska 2007.

V případě, že projevíte o účast na semináři zájem, prosíme Vás, abyste využili spojení:

Muzeum Brněnska
Podhorácké muzeum
E-mail: podhoracke-muzeum@quick.cz
PhDr. Irena Ochrymčuková
Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří
Tel.: 549 412 293
Fax: 549 213 935


Srdečně zve a na setkání se těší

Mgr. Antonín Reček
ředitel Muzea Brněnska


id: 227

Wudwor v Tišnově a Předklášteří

 (mm)
2. - 3. září 2006


Zveme vás na

vystoupení lužickosrbského souboru písní a tanců Wudwor.

Vystoupení se bude konat v sobotu 2. září od 18 hodin v sále tišnovského kina Svratka, v neděli 3. září na Náměstí 5. května v Předklášteří od 14 hodin, v případě nepříznivého počasí ve společenském sále obecního úřadu tamtéž..


Třicet členů souboru Wudwor v tanečních krojích předvede hodinový program tance a zpěvu, kterým seznámí naše publikum s lidovou a národní lužickosrbskou kulturou. Vystoupením obohatí mezinárodní výstavu Lužičtí Srbové v Německu, která probíhá v Podhoráckém muzeu v Předklášteří.


Pořadateli akce jsou Muzeum Brněnska, Svaz Lužických Srbů Domowina, Město Tišnov, Obec Předklášteří a Základní umělecká škola v Tišnově, kteří Vás srdečně zvou na nevšední poslech a podívanou.

id: 224

Festival folklórních souborů

 (mm)
27. května 2006

Obec Bílá Hlína
za spolupráce Obce baráčníků Klášter
a finančního přispění Středočeského kraje

srdečně zve na


FESTIVAL FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ

v sobotu 27. května 2006 od 15:00 hodin na hřišti v B í l é H l í n ě u Mnichova Hradiště

Od 18:00 hodin pokračuje lidová veselice, k tanci i poslechu hraje Phoenix.

id: 211

Beno Budar - Serbske nalěćo 2006

 (mm)
27. května 2006

Zveme Vás co nejsrdečněji na turné lužického básníka a spisovatele Bena Budara po Čechách a Moravě k jeho šedesátinám v rámci programu


Serbske nalěćo 2006


v sobotu 27. května v 18 hodin v Literární kavárně v Řetězové ul. 10 na Praze 1, Starém městě,
v neděli 28. května ve 14.30 hodin v Podhoráckém muzeu v Tišnově u Brna.
Muzeum se nachází v klášteře Porta coeli v Předklášteří.


Čtení bude součástí otevření rozsáhlé výstavy Lužičtí Srbové v Německu, která bude pokračovat až do září 2006.
Proběhnou zde křtiny českého překladu z Budarova díla, uslyšíte i některé nezveřejněné překlady. Každý účastník si Budarovu knížku bude moci zdarma odnést domů.

id: 212

Festival básníků

 (mm)
24. - 28. dubna 2006

Zveme vás na

Festival básníků

VI. ročník autorských čtení

ve dnech 24. - 28. dubna 2006 v galerii U mloka, Lafayettova 9, Olomouc.

Festival pořádá P-centrum.


Podrobný program si můžete stáhnout zde.
id: 202

Velikonoční jízdy

 (mm)
velikonoce 2006
I v letošním roce Lužičtí Srbové slaví velikonoce řadou lidových zvyků. Nejpůsobivějším z nich jsou Velikonoční jízdy, při kterých dlouhá řada jezdců na koních za zpěvu písní projíždí jarní krajinou.

Velikonoční jízdy se každoročně konají na několika místech v Horní Lužici o neděli velikonoční, letos tedy 16. dubna. Podrobnější údaje o jízdách a vůbec o slavení velikonoc na Lužici najdete i v jazyce českém na stránkách Srbské kulturní informace pod odkazem INFORMACE. V německém jazyce se o velikonočním dění dozvíte na stránkách města Budyšína (na úvodní stránce níže).

Nenechte si tento zážitek ujít!

id: 204

Připomínka Vladimíra Zmeškala

 (mm)
8. dubna 2006

Připomínka 40. výročí úmrtí bývalého předsedy Společnosti přátel Lužice a sorabisty Vladimíra Zmeškala

se uskuteční 8. dubna 2006 v 16 hodin u hrobu Vladimíra Zmeškala na Olšanských hřbitovech. Zmeškalův hrob se nachází u zdi napravo od vchodu od stanice metra Želivského.

Posléze bude představen Sborník Vladimíra Zmeškala, který si budou moci účastníci odnést.

Bližší informace: Radek Čermák, radek.cermak@email.cz, tel 721 706 715.

id: 203

Lužickosrbská hudba

 (mm)
23. února 2006

Společnost přátel Lužice
a Ústav slavistických a východoevropských studií
vás zvou na přednášku
Mgr. Viktora Velka

Bjarnat Krawc a další česko-lužická spolupráce v hudbě


ve čtvrtek 23. února v 18 hodin v místnosti č. 7 (knihovně Ústavu slavistických a východoevropských studií) na hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha, Praha 1.


Fenomén slovanské vzájemnosti si autor zvolil jako určitou idée fixe své přednášky o vývoji česko – lužickosrbské spolupráce na poli hudební kultury v rozmezí let 1848 – 1948. Toto téma je známo především z dílčích studií lužickosrbských. Na české straně je však autor průkopníkem moderního bádání jak v oblasti historiografie a hledání pramenů, tak i historických nahrávek, notového materiálu atd. Přednáška obsáhne chronologický přehled nejdůležitějších momentů společné hudební historie, profily nejdůležitějších aktérů a institucí, politické pozadí determinované hlavně vývojem česko-německých vztahů, pokusí se postihnout vzájemné vlivy, (ne)úspěchy oboustranné spolupráce atd.


id: 195

Tento národ nezahynul

 (mm)
leden - únor 2006
Zveme vás na výstavu

"Tento národ nezahynul"

probíhající v lednu a únoru 2006 v Městském muzeu v Chrastavě.
Výstava je otevřena denně (včetně sobot a nedělí) od 9 do 12 hodin, odpoledne od 13 do 16 hodin.Shlédnout můžete knihy, časopisy, obrazy, dřevořezby, ukázky folklóru. Součástí výstavy je kresba milčanského hradiště Saň, jehož zbytky jsou dodnes patrné poblíž Frýdlantu, snímky z procesí velikonočních jezdců, z vystoupení souborů Lilija a Mišky v Chrastavě a z každoročních zájezdů do Budyšína a Horní Lužice pořádaných městským muzeem. Výstava také dokumentuje pomoc českého národa při snaze Lužických Srbů o zachování národní identity zvláště po druhé světové válce. Zájemci mohou shlédnout videofilm s lužickosrbskou tématikou a zakoupit si nově vydaný česko-hornolužický a hornolužicko-český slovník. Výstava má přispět k lepší informovanosti o Lužických Srbech a inspirovat k návštěvě Lužice.

Není náhodou, že právě v Chrastavě mají k nejmenšímu slovanskému národu tak blízko. Před tisíci lety zde založil první osadu slovanský kmen Milčanů, což byli předkové dnešních Lužických Srbů. Dle slov vedoucího muzea a iniciátora výstavy PhDr. Františka Vydry je výstava je určena především pro školní děti, aby si tuto příbuznost mezi Čechy a Lužickými Srby uvědomovaly.

Podrobnější informace podá vedoucí městského muzea dr. František Vydra: vydra@chrastava.cz.
id: 190

Vyprávění z cest

 (mm)
24. ledna 2006
Zveme vás

na vyprávění lužickosrbského cestovatele Bena Bělka o návštěvě východní Asie.

Koná se 24. ledna 2006 od 18 hodin na Filozofické fakultě UK, Praha 1, náměstí Jana Palacha 2, místnost č. 8 v přízemí vlevo.

id: 188

VI. mezinárodní folklórni festival Lužice

 
14. července 2005
Zveme vás

na VI. mezinárodní folklorní festival Lužice,

který proběhne ve dnech 14.7. - 17.7. a zúčastní se ho soubory z celého světa.

Program začíná ve čtvrtek v 19:00 průvodem a slavnostním otevřením v Budyšíně. V pátek pokračuje ve Smochćicích od 20:00. Na sobotu a neděli se celý festival přesune do Chrósćic, kde je připraven bohatý program. Součástí festivalu jsou i doprovodné akce.

Více na www.folklorefestival-lausitz.de.

id: 158

Festival folklórních souborů

 
28. května 2005
Obec Bílá Hlína za spolupráce Obce baráčníků Klášter a finančního přispění Středočeského kraje srdečně zve na


FESTIVAL FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ

v sobotu 28. května 2005 od 15.00 hodin na hřišti v Bílé Hlíně u Mnichova Hradiště.


Vystoupí: Lužickosrbský soubor Wudwor, Šafrán z Jablonce nad Nisou, Soubor písní a tanců Dykyta z Přerova nad Labem, Furiant z Malé Bělé, Dětské taneční soubory Dupák z Doks a Kominíček z Malé Bělé.

Pro návštěvníky připraveny ukázky a prodej lidové řemeslné tvorby.

Od 18.00 hodin pokračuje lidová veselice, k tanci i poslechu hraje Phoenix.

Vstupné 30 Kč, děti do 15 let zdarma. Občerstvení zajištěno.
id: 149

Výlet do Lužice

 
20. - 22. května 200

Spolu se Společností Václava Františka Červeného z Prahy-Dubče

připravujeme

zájezd do Dolní Lužice.

Odjezd v pátek 20. 5. v 17:00 z pražské stanice metra A Strašnická, přenocování v penzionu v Rybništi, v sobotu projížďka Blaty na člunech, setkání s Lužickými Srby, podle času zastávka v Horní Lužici, večer návrat do Rybniště, v neděli výlet do Šluknovského výběžku, příjezd do Prahy ve 20 h.

Cena 1000 Kč, školní děti 700 Kč, v ceně cesta, 2 večeře, 2 snídaně, 2 noclehy, 5 € s sebou.
Zájemci se mohou přihlásit u Radka Čermáka na telefonním čísle 721 706 715. Počet míst je omezen, přednost mají dříve přihlášení.


id: 146

Konference studentů slavistiky

 
3. - 5. května 2005

Ve dnech 3. až 5. května

proběhne na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

seminář studentů slavistiky.

Studenti z různých měst, zabývající se slavistickými tématy, budou moci přednášet na vybraná témata a příspěvky budou otištěny ve sborníku.
Pořádají studenti ÚSVS FF UK. Zájemci se mohou přihlásit i v redakci Česko-lužického věstníku na elektronické adrese luzice@quick.cz.


id: 145

Serbske nalěćo - serbska kultura wosrjedź Europy

 
květen - červen 2005


Serbske nalěćo 2005

Lužickosrbská kultura uprostřed Evropy. Představujeme Lužické Srby, slovanský národ v Německu.₪ ₪ ₪

Ve čtvrtek 5. května ve 14 hodin na knižním veletrhu Svět knihy v multikulturním sále na Výstavišti v Praze proběhne úvodní tisková konference. Podrobnosti na telefonu: 721 706 715.

₪ ₪ ₪

Ve čtvrtek 5. května v 15 hodin se na knižním veletrhu Svět knihy v Komorním sále na Výstavišti v Praze uskuteční čtení pohádek západních Slovanů pro děti ve věku do 10 let v češtině, lužické srbštině a slovenštině. Pořádá Lidové nakladatelství Domowina z Budyšína, Nakladatelství Artur z Prahy a Nakladatelství Buvik z Bratislavy.
Účinkují Ingrid Juršikowa, Ivan Zmatlík a Mária Števková.

₪ ₪ ₪

V sobotu 7. května na Baráčnické rychtě, ulice Tržiště na Praze 1, Malé Straně:
Od 16:30 program autorů slovinského nakladatelství Apokalipsa pod vedením Iztoka Osojnika. Spolupořádá Společnost přátel Lužice.
Od 18 hodin proběhne čtení nápadité mladé autorky Lubiny Hajduk-Veljkovićové v lužické srbštině a češtině.

₪ ₪ ₪

Ve středu 11. května v 16 hodin v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí 6 v Praze na Hradčanech proběhne oficiální program při příležitosti otevření výstavy Doma – Fotografie z Lužice, jejímž autorem je Jürgen Maćij. Na závěr výstavy v úterý 31. května v 18 hodin bude tamtéž uspořádán literárně hudební pořad Gaž wětšik dujo.
Na akci se podílí Lužickosrbské muzeum, Nadace lužickosrbského národa, Domowina a Svaz lužickosrbských umělců.

₪ ₪ ₪

Ve čtvrtek 19. května v 19 hodin se bude v pražském Goethově ústavu na Masarykově nábřeží konat informační pořad o Lužických Srbech.
Vystoupí předseda Domowiny Jan Nuk, předseda rady Nadace lužickosrbského národa Křesćan Baumgärtel, ředitel Lužickosrbského ústavu Dietrich Šołta, ředitelka Lidového nakladatelství Domowina Marka Maćijowa, ředitel Lužickosrbského národního souboru W. Rögner, ředitel Německo-lužickosrbského lidového divadla Lutz Hillmann a zástupce mládežnického spolku Pawk. Vystoupí sbor lužickosrbských studentů. Pořádá Domowina, Goethův ústav v Praze, Nadace lužickosrbského národa a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

₪ ₪ ₪

26. května od 18:00 se v Toskánském paláci, Hradčanské náměstí 5 na Praze 1 bude konat divadelní představení Rěkam Rojan, v hlavní roli vynikající herec Měrko Brankačk.
Pořádá Společnost přátel Lužice, Lidové nakladatelství Domowina a Německo-lužickosrbské lidové divadlo.

₪ ₪ ₪

31. května od 19:00 v Toskánském paláci na Hradčanském náměstí v Praze zazní lužickosrbské lidové písně a umělecké písně lužickosrbských skladatelů. Účinkují Gerald Schőn, Oksana Weingardt-Schőn, Romy Petrick.

₪ ₪ ₪

Od 14. června do 21. července bude probíhat v pražské Galerii 9 na Vysočanské radnici, Sokolovská 324, Praha 9, kousek od metra Vysočanská výstava mladých výtvarníků z Lužice. Vernisáž se koná 14. června od 18:00 za přítomnosti lužickosrbských výtvarnic Judity Suchec a Barbory Wiesnerec.

₪ ₪ ₪

Možné úpravy programu. Pro podrobné informace stánek Ludowého nakładnistwa Domowina L 802, www.luzice.cz, el. adresa radek.cermak@email.cz nebo telefonní číslo 721 706 715 (Radek Čermák, místopředseda Společnosti přátel Lužice).
id: 147

Ante Trstenjak

 
3. března 2005
Dne 31. března 2005 v 18 hodin

na Filozofické fakultě UK v Praze 1 na náměstí Jana Palacha, ve 3. patře v místnosti 325
se uskuteční ve spolupráci Společnosti přátel Lužice s Ústavem slavistických a východoevropských studií přednáška na téma


Ante Trstenjak (1894-1970).

Tento slovinský expresionistický malíř studoval ve Štýrském Hradci, Vídni, Záhřebu, Praze a Paříži. Nejméně známý z trojice malířů Lužice Kuba – Trstenjak – Nowak na radu přátel Lužice z Francie a Československa v roce 1928 odjel do Lužice zachytit zanikající krásu lužickosrbských krojů. Na výstavě Ludvíka Kuby se poprvé seznámil s lužickými kroji, s Měrćinem Nowakem-Njechorńským ho pojilo dlouholeté přátelství. Od roku 1930 žil v Praze, kde také namaloval většinu ze svých nejlepších obrazů, avšak procestoval celou Evropu. Byl známý zvláště jako portrétista. Vystavoval především v Československu, Francii a Slovinsku. V roce 1944 byl poslán do koncentračního tábora u Vratislavi, protože se nechtěl zříci své manželky Židovky. V roce 1950 musel z Prahy odejít podruhé, protože se nechtěl zříci solidarity s Titovou Jugoslávií. Ve Slovinsku je jeho působení spjato především se štýrským Mariborem.

Přednášet bude Trstenjakova vnučka Hana Králová. Podklady poskytl Jurij Łušćanski.

Všichni jsou srdečně zváni.
id: 139

Velikonoční jízdy

 
27. března 2005
Lužickosrbské velikonoce se vyznačují řadou lidových zvyků. Tím nejpůsobivějším jsou Velikonoční jízdy, při kterých dlouhá řada jezdců na koních za zpěvu písní projíždí jarní krajinou.

Nenechte si tento zážitek ujít! Velikonoční jízdy se každoročně konají na několika místech v Horní Lužici o neděli velikonoční, letos tedy 27. března. Podrobnější údaje o jízdách a vůbec o velikonočním dění najdete v jazyce německém na stránkách města Budyšína. Obecné údaje i v jazyce českém pak na stránkách Srbské kulturní informace pod odkazem INFORMACE.
id: 137

Serbski duch - premiéra televizního dokumentu

 
9. února 2005
Společnost přátel Lužice a Česká televize

Vás zvou na premiéru televizního dokumentu


Serbski duch
o mladých Lužických Srbech v rámci řady menšinových pořadů Velký vůz.Koná se: ve středu 9. února 2005 v klubu Citadela v Klimentské ulici v Praze poblíž kostela svatého Klimenta.

Dokument uvedou za Českou televizi režiséři Martin Dušek a Ondřej Provazník, za Společnost přátel Lužice Radek Čermák. Budou přítomni hosté z Lužice, protagonistky pořadu Andreja Wałdic a Madleńka Ołćic.

Po skončení projekce budeme pokračovat diskusí.
Dokument je možné shlédnout v tutéž dobu na programu ČT 2. Reportáž můžete vidět i v pořadu Dobré ráno ve středu v 6:40 na ČT 1.

Jste srdečně zváni!
id: 135

Vernisáž výstavy lužickosrbské výtvarnice Isy Bryccyny

 
11. prosince 2004
Zveme vás
na vernisáž výstavy lužickosrbské výtvarnice Isy Bryccyny,

která se koná v sobotu 11. prosince v PEN klubu v Praze, adresa 28. října 9.
Program začíná v 16:30 koncertem a čtením, vernisáž sama bude zahájena v 18:00.
Hosty budou například Jurij Koch, Benedikt Dyrlich, Beno Budar, Jana Soukupová, Milan Hrabal a další.
id: 130

Mezinárodní vědecká konference

 
25. - 26. listopadu
Společnost přátel Lužice, Maćica Serbska a Masarykův ústav Akademie věd ČR si Vás dovolují pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci "Praha a Lužičtí Srbové"
konanou ke 140. výročí narození Adolfa Černého.
Adolf Černý s manželkou

Konference proběhne ve čtvrtek 25. 11. a pátek 26. 11. 2004
v zasedacím sále Akademie věd ČR, místnost č. 206, Národní třída 3, Praha 1.


Podrobný program konference si můžete stáhnout zde.

Případné dotazy můžete vznášet na tyto adresy: PhDr. Petr Kaleta, Ph.D., Masarykův ústav AV ČR, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, kaleta@msu.cas.cz, petr.kaleta@osu.cz, fax: + 420/222 828 200.

Zpráva o konferenci v němčině (původně připravená pro německý slavistický časopis) ke stažení.


id: 120

listuj:  nejnovějąí  novějąí