Lužičtí Srbové přicházejí každoročně

   (lh)
2005-07-29
Krupka - Stejně jako v počátcích 17. století, přicházejí každoročně jako poutníci k Bolestné Matce Boží do Bohosudova katolíci z Horní Lužice, dnes součásti Svobodného státu Sasko Spolkové republiky Německo. Území lužickosrbského etnika se rozkládá mezi města Zittau, Görlitz, Löbau, Bautzen a Cottbus a hlásí se k němu kolem 75 tisíc obyvatel, udržujících si kromě katolické víry i vlastní jazyk, kulturu a tradiční zvyky. Neměli to za vlády žádného panovníka či režimu lehké, udržet si svoji svébytnost. Stejně jako až dosud vždy dokázali vzdorovat pokusům o "asimilaci", stejně tak je nikdo neodradil od tradičního zvyku, vždy v posledním červencovém týdnu i putovat k zázračné sošce Bolestné Panny Marie do Bohosudova a prosit ji o množství nejrůznějších věcí, především však o zachování existence vlastního národa. V letošním roce se pěšky, na kolech, autech i autobusy sjelo hornolužičanů na sedm stovek, aby společně prožili slavnostní bohoslužbu. Poutníky přivítal administrátor Krupky a Bohosudova páter Philipp Irmer v jejich mateřštině, organizátorem celé akce a kazatelem byl kaplan Gabriš Nawka působící na faře v městě Kriswitz (crošćice). Mohutný zpěv přítomných doprovázel varhaník Christoph Brusk, menší části opatřovala sborovým zpěvem velmi dobře secvičená Schola. Pro město Krupku by měly obdobné akce být základem pro jeho zviditelňování v rámci turistického ruchu, až dosud však jsou více vnímány jako iniciativa nebo církve, nedoznávající příliš velké podpory. Je to s podivem, nebo právě Bohosudov, dnešní součást Krupky za svoji existenci vděčí pouze náboženské tradici, vycházející z pověsti o zázračné sošce z doby husitských válek.
Deník Směr 29.7.2005 Zdeněk Taxler

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář