Wólby w Lužicy

   (lh)
2005-09-20
Lěwica, FDP a Zeleni zesylnjeni

Směr wólbnych wuslědkow w dwurěčnej Łužicy

Budyšin. Při wólbach Zwjazkoweho sejma Němskeje zhubištej tohorunja w dwurěčnej Hornjej Łužicy CDU a SPD w přirunanju z lětom 2002 tójšto hłosow a z tym dowěry. We Worklecach přisadźichu křesćanscy demokraća wjace hač wosom, w Radworju wjace hač pjeć a w Klětnom samo 13 procentow hłosow. Při wšěm dósta CDU w tutych a skoro wšitkich dalšich wjesnych wólbnych wobwodach najwjace dowěry. W Ralbicach-Róžeńće so samo 55,8 procentow wolerjow za nju wupraji.

SPD swoje poměrnje dobre wuslědki z lěta 2002 nimale wšudźe na wsach we Łužicy sylnje zhubi. W Chrósćicach zawčerawšim, njedźelu, jenož hišće kóždy dźesaty za stronu kanclera Schrödera hłosowaše. W Slepom dósta SPD dźesać procentow mjenje hłosow hač w lěće 2002.

Tam a kaž na přikład w Pančicach-Kukowje, Worklecach, Njebjelčicach a Radworju je Strona lěwicy-PDS wušła jako druha najsylniša politiska móc z wólbow. W Radworju hłosowachu za nju 16,9, w Slepom samo 24,4 a w Chrósćicach 16 procentow wólbokmanych.

W „metropoli katolskich Serbow“ bě pak FDP hišće wo pjeć hłosow sylniša hač Lěwica. Wšo dohromady hłosowaše za stronu Westerwelleho 16, 8 procentow wšěch wolerjow. Docyła žnějachu liberalni znowa nadměrny wunošk w dwurěčnej Łužicy – mjez druhim we Worklecach 13,7 procentow, w Njebjelčicach 12,5 a Radworju 13,1 procent. Tež Zwjazk 90/Zeleni swój wuslědk w tutych a dalšich dwurěčnych gmejnach porno lětu 2002 chětro polěpšichu, tola dale na snadnym niwowje.
Serbske Nowiny (BD)Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář