EU podpořila.....

   (lh)
2005-09-13
Evropská unie podpořila přeshraniční vzdělávání.

Hrádek nad Nisou - Několikaletá společná výtvarná výchova a výuka jazyků německých, polských a českých dětí na donínské škole v Hrádku nad Nisou pomohla ke schválení projektu a dvoumilionové dotaci z peněz Evropské unie na rekonstrukci školní budovy a vytvoření Jazykového a počítačového výukového centra.

"Jedná se o přeshraniční projekt, který podpořilo partnerské město Žitava a spolupracující škola ve Weinau," řekl starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. Částka z Bruselu tvoří tři čtvrtiny nákladů na novou fasádu, opravu oken, rozvod vody a přestavbu sociálního zařízení. Zbytek peněz dodá město ze svého rozpočtu.

S rekonstrukcí budovy se začalo na začátku prázdnin. Do konce září bude mít budova nový kabát, do prosince se vybaví nová počítačová učebna. "Společná výuka českých a německých žáků třetích a čtvrtých tříd začne počátkem příštího ledna. Prozatím se počítá jednou měsíčně s výukou u nás a jednou naši školáci pojedou do Weinau,"největšínovinku," říká ředitelka školy Miluše Brandová.

V ZŠ Donín současně probíhá i další projekt. "Je to pravidelné setkávání našich dětí a učitelů s žáky a pedagogy z Německa a Polska v rámci programu Socrates Commenius," uvedla ředitelka o projektu, jehož těžištěm není ani tak výuka, jako vzájemné poznávání dětí ze sousední Žitavy a Bogatyni.

Nově zřízené výukové centrum by mělo pomoci také nezaměstnaným při hledání práce. Alespoň jednou týdně budou mít možnost ve škole prostřednictvím internetu získávat informace o volných pracovních místech doma i v zahraničí a zdokonalit se ve znalostech a dovednostech pro uplatnění na trhu práce.

Liberecký den (jr)

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář