Na obzoru jsou další evropské projekty

   (lh)
2006-01-03
Půjde o cykloturistiku i ochranu vod a portál pro odbornou i laickou veřejnost

Odbor evropských projektů krajského úřadu Ústeckého kraje připravuje další projekty čerpající z Evropské unie finanční prostředky alokované pro Českou republiku.
Podle informací poskytnutých Právu pracovníkem kanceláře hejtmana Františkem Janačíkem kraj v současné době předložil projektové žádosti o dotaci z Programu Interreg IIIA pod názvem Cykloportál Ústeckého kraje v návaznosti na spolkový stát Sasko ve výši 2,6 miliónu korun.
„Cílem projektu je vytvoření portálu cykloturistiky Ústeckého kraje pro širokou veřejnost. Portál se stane součástí internetové prezentace Ústeckého kraje a bude určen pro odbornou i laickou veřejnost. Odborná část systému bude mít redakční a publikační systém a bude obsahovat tabulkovou, textovou a mapovou část s možností přístupu na data připojením mapových služeb nebo stažením vybrané části dat,“ upřesnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala (ODS).

Důraz na ekologii

Krajský odbor evropských projektů zároveň předložil velmi důležité projektové žádosti o dotaci z Programu Interreg IIIA pod názvem Integrovaný systém opatření využití a ochrany povrchových a podzemních vod v příhraniční oblasti Českosaského Švýcarska a Šluknovského výběžku v závislosti na výsledcích hydrogeologické syntézy - Projekt Lužice.
Nejvýznamnějším cílem tohoto projektu je zpracování technickoekonomického podkladu pro určení priorit investic do vodního hospodářství v této příhraniční oblasti. Navrhovaným projektem by byl vytvořen komplexní soubor podkladů pro veřejnou správu: pro vodohospodářské plánování a státní konjunktivní bilanci pozemních a povrchových vod.
„Tak jako má kraj například zpracovánu studii silnic II. a III. tříd nebo plán odpadového hospodářství, tak i zde vznikne dokument, v němž budou shromážděny podklady pro kvalifikované rozhodování ve vodoprávním řízení, v územním rozhodování nebo stavebním řízení,“ doplnil náměstek hejtmana.
„Budeme z něj schopni získat informace například o lokalitách, kde se může do střetu zájmů dostat ochrana životního prostředí s těžebním, vodohospodářským, rekreačním a jiným využitím území, a to na obou stranách státní hranice,“ uzavřel Fiala.

Rudolf Prchal Právo (mutace Ústecký kraj)

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář