Lužická srbština se v Hořicích zatím vyučovat nebude

   (lh)
2006-04-11
V rámci jazykového projektu byla navázána spolupráce mezi dvěma gymnázii.
Střední škola v německém Cottbusu má již zkušenosti s družbou, avšak v Čechách je to první příležitost.

Hořice - Prostory gymnázia a střední odborné školy hostily návštěvu z německé Chotěbuzi (Cottbus) v SRN. Přijely dvě profesorky z Dolnosrbského gymnázia, aby vzájemně projednaly další možnosti spolupráce s oběma školami a navázaly nové kontakty v rámci jazykového projektu Socrates. Iniciátorem setkání je profesor Jan Tomíček, který se již od svých studií - zhruba od roku 1988 zaobírá tímto slovanským jazykem a je členem Společnosti přátel Lužice. Odebírá tamní noviny a zajímá se o veškeré dění, organizuje poznávací zájezdy a přednášky. Přestože je samoukem, plynně se tímto jazykem dorozumí. "Dolnosrbské gymnázium v Chotěbuzi je jediná škola tohoto typu, ve které se vyučuje dolnolužická srbština, jeden ze dvou spisovných jazyků nejmenšího slovanského národa, Lužických Srbů. Dolnolužickou variantu jazyka dnes aktivně používá již jen asi deset tisíc obyvatel Lužice," informuje doktor Jan Tomíček.

Dvoudenní návštěva

Profesorky Lorena Neumannowa a Dietlind Lüdtkowa vyučující němčinu a srbštinu mohly přijet pouze na dva dny, protože na delší dobu je jejich zaměstnavatel během školního roku nemohl postrádat. Multilingvní spolupráce bude pokračovat za využití nejen češtiny a srbštiny, ale samozřejmě i němčiny a angličtiny. Zatím není v nejbližší době plánována výuka lužické srbštiny na hořickém gymnáziu, přestože podobné úvahy se již objevily. "Tento jazyk je u nás vyučován pouze v rámci vysokoškolského studia, navíc záležitost je komplikována existencí hornolužického a dolnolužického jazyka," uvedla Jana Konířová. Práce na dvoustranném jazykovém projektu bude přínosná pro obě zúčastněné strany, protože oba slovanské jazyky - čeština i lužická srbština jsou v rámci Evropské unie silně menšinové. Ke spolupráci byl získán také odborník, docent Svatopluk Pastyřík z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, jeden z mála slavistů u nás věnující se lužické srbštině.

Přípravná fáze projektu

Návštěvnice Dietlind a Lorena si se zájmem prohlédly nejen hořickou školu, ale také město. "Budoucí spolupráce je předmětem současných jednání a celý projekt se nachází v přípravné fázi," říká ředitel hořické školy Josef Lindauer. Již je v plánu pravděpodobně během měsíce června učitelská návštěva Hořičáků v Dolní Lužici, následovat budou výměnné zájezdy a konkrétní projekty se studenty obou škol.

Alena Kaňková Noviny Jičínska

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář