Galerii U mloka ovládá poezie

   (lh)
2006-04-25
Tři lužickosrbští a jedenáct českých umělců se představí na letošním Festivalu básníků. Šestý ročník autorských čtení nejen poezie, který začal včera a potrvá do pátku, hostí již tradičně komorní historické prostory olomoucké Galerie U Mloka. Ta je součástí P- centra, střediska prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí.

ALŽBĚTA MELKUSOVÁ

Olomouc - Cílem Festivalu básníků je přiblížit současnou českou uměleckou scénu, seznámit čtenáře se zahraniční kulturou a nabídnout osobní kontakt umělců a publika. Dnešní a zítřejší večer je zasvěcen lužickosrbské kultuře. "Menšinu žijící v německém Sasku a Braniborsku představíme prostřednictvím folkloru, současné hudby, fotografi í i literatury,"uvedla dramaturgyně Lenka Krausová. Nahlédnout do života Slovanů, kteří usilují o zachování své kultury, dá dnešní komponovaná beseda s básníkem Milanem Hrabalem. Doplní ji čtení z tvorby lužickosrbských poetů. Čtvrtek a pátek budou věnovány surrealismu a imaginativní poezii. "Do Olomouce z Francie přijede Petr Král, který je považován za vůdčí osobnost českého surrealismu. Své verše představí i Alena Nádvorníková, vynikající surrealistická básnířka,"doplnila Krausová. Zájemcům doporučila i závěrečný pořad, který bude výjimečně v besedním sále Muzea umění Olomouc. "Je to kvůli klavíru. Na něj svůj přednes doprovodí nevidomá básnířka Pavla Šuranská,"upozornila dramaturgyně. Festival, který každoročně navštíví na čtyři sta zájemců, doprovází Almanach se základními informacemi o vystupujících umělcích. Na organizaci příštího ročníku by se podle Krausové mohli více podílet i studenti české literatury na Filozofi cké fakultě Univerzity Palackého.

Program:

Dny Lužickosrbské kultury 25. dubna 17.00 - Komponovaná beseda s básníkem Milanem Hrabalem o Lužici.

19.00 - Milostná i bojovná poezie Benedikta Dyrlicha.

26. dubna 17.00 - Poezie Róžy Domašcyny, uznávané lužickosrbské básnířky.

19.00 - Čtení z poezie Tomasze Nawky a Beno Budara.

Dny surrealismu a imaginativní poezie 27. dubna 17.00 - František Dryje a Bruno Solařík. Přední postavy současného českého surrealismu.

19.00 - První dáma českého surrealismu Alena Nádvorníková.

28. dubna 17.00 - Básník a esejista Stanislav Dvorský vystoupí spolu s Petrem Králem, legendou českého surrealismu.

19.00 - Besední sál Muzea umění: Nevidomá básnířka Pavla Šuranská své verše doprovodí na klavír. Svatava Antošová, autorka otevřených eroticky laděných výpovědí a lesbických vyznání.

VÍCE NA: WWW. P- CENTRUM. CZ/ FESTIVAL/

Alžběta Melkusové Olomoucký den 25.4.2006

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář