Lužice a EU

   (MM)
24.2.2003
V pondělí 24.2.2003 se v Budyšíně sešli představitelé lužickosrbské Domowiny s českými přáteli ke společnému jednání o přípravě projektu Lužice a EU.
Projekt Lužice a EU má v předstihu před vstupem Česka do EU přispět ke vzájemnému společenskému, kulturnímu, jazykovému a hospodářskému sbližování na hranici slovanského a germánského světa. Tomuto sbližování mohou Lužičtí Srbové napomoci nejen díky své přirozené dvojjazyčnosti.
Jde o projekt, který je otevřen každému. Jeho cílem je umožnit vzájemnou spolupráci všem, kdo o ni mají zájem, a pomoci jim při realizaci jejich projektů.
Účastníci setkání se dohodli cílech projektu a nejbližších krocích k jejich realizaci. V nejbližší době bude ustavena koordinační rada pro přípravu projektu. 10. května se v Budyšíně uskuteční během Evropského týdne v Sasku setkání všech zájemců o realizaci některé části projektu. V létě by se měla uskutečnit výtvarná soutěž Prázdniny v Lužici. Koncem roku by měly všechny školy v Libereckém a Ústeckém kraji dostat informační brožuru o možnostech spolupráce s Lužicí. Počítá se i s vydáním německé verze této brožury. Brožura o Lužici bude vydána v návaznosti na internetovou prezentaci projektu.

Projekt je připravován Dr. Jiřím Týřem z Didakticko-technického servisu v Hrádku nad Nisou, provozovatelem školského portálu Brána DTS a PhDr. Františkem Vydrou, znalcem Lužice z Chrastavy na Liberecku. Za ústecký kraj se přípravy účastní především Doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc., ředitel Ústavu slovansko-germánských studií z ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

Téma Lužice a EU bylo na podzim 2002 zařazeno jako stálý bod jednání Podvýboru pro přeshraniční spolupráci Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny PČR. V dubnu 2003 se k tomuto projektu uskuteční za účasti zástupců Lužických Srbů a regionálních představitelů dvoudenní výjezdní zasedání parlamentního podvýboru do Lužice.

Informace o projektu budou i nadále zveřejňovány na stránkách Didakticko-technického servisu.
Převzato z webu luzice.dts.cz

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář