Nové přátelství nad Sprévou

   (lh)
22.12.2006
Studenti z Gymnázia a SOŠ v Hořicích se vydali se svými pedagogy v adventním čase do Dolní Lužice ve spolkové zemi Braniborsko, aby zde v rodinách studentů Dolnosrbského gymnázia v Chotěbuzi (Cottbus) prožili zajímavý týden. Celá akce se uskutečnila po více než roční korespondenci mezi oběma ústavy a po vzájemných návštěvách učitelů obou škol. Celkem patnáct studentů nižších ročníků hořického gymnázia bylo po několikahodinové cestě vlakem uvítáno svými novými přáteli na půdě Dolnosrbského gymnázia v Chotěbuzi.

Naši studenti měli v Chotěbuzi stejný týdenní program jako jejich němečtí kolegové. Bydleli u nich v rodinách, jezdili s nimi do školy, účastnili se dopoledního vyučování i společných odpoledních programů. V rámci těchto projektů připravovali například typické české i dolnolužické vánoční pokrmy, mezi kterými nechyběl podkrkonošský hubník ani podomácku stáčené hořické trubičky. Jiné česko - lužické skupinky studentů zase nacvičovaly české, německé i lužickosrbské vánoční koledy nebo porovnávaly česká, německá a dolnolužická slova. Prostřednictvím plakátů, které naši studenti ještě v Hořicích vyrobili, se dolnolužičtí studenti seznámili s hořickým gymnáziem i památkami našeho města.

Vyvrcholením všech akcí byla vánoční besídka, tak zvaná "godownicka", na které čeští studenti zazpívali a zahráli dolnolužické a české lidové písně a koledy. Nejznámější vánoční píseň Tichá noc zazněla dokonce v pěti jazycích: česky, anglicky, německy a hornolužickou i dolnolužickou srbštinou. Společným sportovním zážitkem byla návštěva chotěbuzského bowlingového centra a kulturním zase návštěva Lužickosrbského muzea. Naši návštěvu v Lužici sledoval lužickosrbský rozhlas i tisk.

Pracovní týden uběhl jako voda a při loučení na chotěbuzském nádraží, kde nebyla nouze ani o slzy, zaznělo už jen Ahoj!, Auf Wiedersehen! nebo Na zasejwiźenje! Dnes se již těšíme, až v dubnu 2007 budeme moci říci našim dolnolužickým přátelům: Witajśo k nam do Hořic!

Jan Tomíček Jičínský deník 22.12.2006


Návštěva (Jičínský deník 28.12.2006)
(Stejná návštěva jako výše uvedená, jen očima studentů)

Gymnázium a SOŠ Hořice přivezlo podkrkonošské Vánoce do Dolní Lužice. Po usilovném snažení se našim učitelům podařilo navázat kontakt s Dolnolužickým gymnáziem v Chotěbuzi (Cottbusu). Od října jsme se připravovali na výměnný studijní pobyt, při němž bychom si prohodili na čas školu s tamějšími studenty. Pilně jsme se učili dolní lužickou srbštinu, kterou perfektně ovládá náš pan profesor Tomíček. V Lužici nás však zaskočilo, že kromě několika učitelů a starších občanů na nás srbsky nikdo nepromluvil, a proto pro nás velkou pomocí byla němčina paní profesorky Konířové. Je velká škoda, že tento jazyk zaniká, ale doufáme, že nový projekt Witaj srbštinu zachrání.

Před Vánocemi jsme nasedli do vlaku a vyrazili vstříc novým zážitkům. Díky pětidennímu pobytu v cizím prostředí jsme získali spoustu nových zkušeností, jak ve využití cizích jazyků (kromě srbštiny i angličtiny a němčiny), tak i v komunikaci v neznámých podmínkách. Hostitelské rodiny nás přivítaly s otevřenou náručí a ve všem nám vycházely vstříc. První den nám byla představena moderně vybavená škola, ve které jsme se pravidelně účastnili výuky společně s našimi novými přáteli (v německém jazyce). Odpolední program byl volnější - určený k prohlídkám města a návštěvě vánočních trhů. Mezi společné aktivity patřil bowling, vánoční vystoupení, kde jsme zazpívali několik koled (v češtině, srbštině, němčině), a projekty, například vaření tradičních jídel srbských a českých (vánočních z Podkrkonoší). Jedno odpoledne jsme měli komunikaci - navzájem jsme se učili různé fráze v našich mateřských jazycích.

Na konci pobytu nám naši přátelé naplánovali návštěvu srbského muzea, kde jsme zhlédli výstavu tradičních srbských krojů a poznali jsme blíže lužickou kulturu. Předvánočním výletem byli všichni nadšeni a už se moc těšíme na další společně strávené chvíle, tentokrát u nás.

studentky kvinty hořického gymnázia Michaela Dušková, Eliška Jarošová, Markéta Šťovíčková


Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář