Wysoku hódnotu podšmórnyli

   (lh)
2007-11-09
Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu swjećiła

Choćebuz. (15 lět Choćebuska Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu je wuraz hordosće na zarjadnišćo, kotrež je po cyłej Němskej jónkrótne. To zwurazni Choćebuski wyši měšćanosta Frank Szymanski (SPD)wčera wječor na swjedźenskim zarjadowanju na česć jubileja.

Wjace hač 200 hosći bě předewšěm z Łužicy, ale tež ze susodneje Pólskeje do tamnišeho měšćanskeho domu přišło. Mjez nimi bě tójšto maćernorěčnych Delnjoserbow z města a wokolnych wsow. Krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa Dieter Friese (SPD) hódnoćeše šulu jako wažny wobstatk w syći zarjadnišćow Delnjeje Łužicy, kotrež so za serbske naležnosće angažuja. Szymanski kaž tež Friese přilubištaj nawodnicy kubłanišća Mari Elikowskej-Winklerowej dalšu financnu podpěru w dotalnej wysokosći. Dr. Krzysztof Wojciechowski z europskeje uniwersity Viadrina w Frankfurće nad Wódru rozłoži w swojim wobrazliwym přednošku poměr wjetšiny k mjeńšinje a trěbnosć wuwića sebjewědomja pola ludźi, kotřiž mjeńšinje přisłušeja.

Předsyda Domowiny Jan Nuk skedźbni na rozsudny podźěl kubłanišća za dorosćenych na polu zachowanja a spěchowanja serbskeje rěče. Wón rjekny: „Delnjoserbšćina, kotruž něhdźe sydom- do dźesaćtysac ludźi jako maćeršćinu nałožuje, słuša k wohroženym rěčam tutoho swěta.“ Předsyda Maśicy Serbskeje a sobudźěłaćer Choćebuskeje wotnožki Serbskeho instituta dr. Pětš Šurman potwjerdźi w swojim přednošku wažnosć tajkeho kubłanišća. Wón rysowaše wuwiće dalekubłanja na polu serbšćiny w Delnjej Łužicy. (MiR)Serbske Nowiny

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář