Potřebujeme volný pohyb pracovníků

   (lh)
2008-09-01
Otevřít pracovní trh Čechům co nejdříve by si přál nový saský premiér Stanislaw Tillich. Muž, který mluví obstojně česky a národností je Lužický Srb, tak nesouhlasí se svou domovskou stranou CDU, která chce pracovní trh úplně otevřít až v dubnu 2011.

Ze Saska odcházejí mladí a vzdělaní lidé do bývalého Západního Německa za lepšími příjmy. I přes vysokou nezaměstnanost tak chybí mnohde kvalifikovaní odborníci.

„Sasko omezením volného pohybu pracovníků trpí. Máme značný nedostatek kvalifikovaných sil. Je jasné, že nedostatek lékařů asi nevyřešíme z českých a polských zdrojů. Ale co nám to pomůže, že čeští a polští odborníci míří místo Německa do Irska nebo dalších zemí? Musím zdůraznit, že chování politiků v Berlíně a hlavně tamních odborových sdružení je pro mě nepochopitelné,“ řekl Tillich Českému rozhlasu.

Rozchází se tak s politikou své strany CDU i s dalším českým sousedem - Bavorskem. Tamní premiér Günther Beckstein (CSU) před časem Deníku řekl, že si přeje prodloužení přechodného období až do roku 2011 a na německý pracovní trh pouštět jen ty profese, kde scházejí odborníci. Odvolával se ale hlavně na vysokou nezaměstnanost v Sasku a v dalších bývalých zemích NDR, či na špatné uplatnění lidí v předdůchodovém věku.

„Když bychom otevřeli trh Čechům, museli bychom i Polákům a to by v mnohých zemích na východě Německa způsobilo problémy,“ zmínil se Beckstein.

Jeho saský kolega to ale vidí jinak.

„Ti, kdo se tématem skutečně vážně zaobírají, vědí, jak je v samotném Česku složité získávat kvalifikované pracovníky třeba pro nové automobilky. I v Mladé Boleslavi ve Škoda Auto musejí prý vypomáhat Ukrajinci. Přiznávám, že naším úkolem v Sasku je lidem více vysvětlovat, jaká je ve skutečnosti situace. Nevím, jaký postoj teď zaujímá Braniborsko a Meklenbursko, ale vím, že lidé na severu Německa například daleko častěji dojíždějí za prací do polského Štětína, než obráceně,“ dodal politik pro Český rozhlas.

Uvolnění restrikcí by podle něj vyřešilo problém s desetitisíci cizinců, kteří v zemi pracují načerno.

Německé firmy nacházejí podle informací Deníku ale i šetrnější způsob, jak úřady práce obejít. Na uvolněné místo například hledají jen člověka, který má znalosti češtiny nebo polštiny.

Zemskému premiérovi Tillichovi v jeho domovské křesťanské straně CDU přezdívají „der smarte sypathische Sorbe“ - tedy chytrý sympatický Srb.

Politologové očekávají, že se zlepší vztahy s Českem a opadne velké napětí s Polskem.

Po necelých třech měsících vlády v Sasku se mu to zatím daří.
Šéf vlády ovládá vedle němčiny, horní lužické srbštiny a češtiny i jazyk dalšího souseda - polštinu

Deník.cz 28.8.2008 Tomáš Procházka

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář