Srbsky hovořili v Lužici sedláci i nádeníci

   (lh)
2009-03-05
Jak vypadala Horní a Dolní Lužice ve středověku? V oblasti, která dnes leží na území Německa, tvořili velkou část obyvatelstva Srbové, a to jak na venkově, tak v řadě měst. Poměr německého a srbského obyvatelstva se začal ovšem v neprospěch Slovanů měnit již v průběhu kolonizace vrcholného středověku, kdy sem přicházeli kolonisté především z Flander, Saska, Durynska a Frank.

Německý charakter měla v Lužicích hlavně města, zejména v Dolní Lužici však část obyvatel měst byla slovanská. Počet Srbů se přitom různil: ve středověké Chotěbuzi šlo asi o polovinu, 30 procent se uvádí v Luckau, Lübbenu, Calau, Beeskowě a Storkowě.

Již ve středověku zaznamenáváme tendence k potlačení slovanského etnika, respektive k umenšení jeho vlivu. Například roku 1353 požadovali v Beeskowě ševci při přijetí do cechu od kandidáta důkaz o jeho německém původu.

Roku 1463 se Jiří z Poděbrad zasadil o zrovnoprávnění Srbů s Němci v Lübbenu. Slovanské obyvatelstvo nadále převažovalo na venkově, zvláště v prastarých oblastech slovanského osídlení. Srbštinu pěstovali také duchovní; ve slovanských oblastech se kázalo v jazyce věřících. Srbští kazatelé jsou uváděni i ve městech. Zvláštní slovanská kaple byla v Chotěbuzi a Žarech.

Lužice však spadaly pod míšeňské, německojazyčné biskupství: samostatný církevní život ve slovanském jazyku se tu nerozvinul a nevznikla ani vlastní intelektuální elita. Stejně tak i mezi šlechtou naznačovala slovanský původ nanejvýš její vlastní jména: jazykově byly vůdčí vrstvy země již ve vrcholném středověku německé. Absence slovanských vyšších vrstev jistě hrála negativní roli při utváření novodobého srbského národa.

V Horní Lužici převažovalo srbské obyvatelstvo v okolí Budyšína, Kamence a Hoyerswerdy až ke Sprembergu. Slovanské osídlení se však původně rozšířilo i v tzv. Zagostu. Srbským jazykem hovořili bohatí sedláci, venkovské střední vrstvy i bezprávní nádeníci.

Knihu Lenky Bobkové, Luďka Březiny a Jana Zdichynce nazvanou Horní a Dolní Lužice vydalo nakladatelství Libri. Text zkrátila redakce LN.

Lidové noviny ved


Poznámka:tuto knihu si lze i u nás objednat

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář