Znovuotevření Lužického semináře

   (lh)
13. června 2009
V sobotu 13. června 2009 byl za přítomnosti senátora Jaromíra Jermáře, generálního konzula České republiky v Sasku Tomáše Podivínského, Jindřicha Fryče, ředitele odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, představitelů Domowiny Jana Nuka a Jurije Łušćanského, členů společnosti i přátel Lužice a hostů slavnostně znovuotevřen Lužický seminář v Praze na Malé Straně. Slavnostního dne se zúčastnili také zástupci z Mladoboleslavska a Děčínska, kteří letos založili odbory Společnosti přátel Lužice.
Společnost přátel Lužice včetně Hórnikovy knihovny se po 7 letech navrací zpět do prostor Lužického semináře, které musela opustit v roce 2002 v důsledku katastrofální povodně.
Slavnostní program v podobě přednášek, osobních vzpomínek pamětníků na pobyt v Lužickém semináři, hudebního vystoupení dudáků z Lužice i promítání filmu byl působivou připomínkou bohaté historie vzájemné spolupráce Čech a Lužice.

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář