Srpnová slavnost Porciunkule opět v rumburské Loretě

   (lh)
2009-08-02
Rumburk - Porciunkule má v Rumburku více než třísetletou tradici, tzv. františkánskou pouť slavili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera již v létě roku 1685. Slavnost připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Autor:
Redakce
--------------------------------------------------------------------------------

Odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskutečnila v sobotu 1. 8. 2009 v rumburské Loretě. Hlavním celebrantem letošní mše svaté byl kapucínský kněz, páter Marek Socha OFM Cap. z pražské Lorety. V samotné loretánské kapli P. Marie se zpívala loretánská litanie. Součástí církevní slavnosti Porciunkule v mariánském poutním místě byl koncert duchovní hudby v podání hudebníků z pražské Lorety, beseda o životě v kapucínském řádu a promítání dokumentárního filmu Ivetka a hora. Porciunkule má v Rumburku více než třísetletou tradici, tzv. františkánskou pouť slavili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera již v létě roku 1685. Slavnost připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Nejvýznamnější církevní slavnost
„Svátek Porciunkule má kořeny ve 13. století a je spojen s mnišskými řády, které se hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi. Pro loretánskou kapli v Rumburku, která byla součástí kapucínského kláštera sv. Vavřince (dnes městská knihovna), to byla nejvýznamnější církevní slavnost v roce. Kvůli ní do Rumburku až do let 1. světové války každoročně přicházeli začátkem srpna věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ připomněl P. Jozef Kujan SDB ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Slavnost byla i mezníkem, podle nějž kapucíni označovali události, které se v loretě staly. „Tradice slavnosti Porciunkule v Rumburku přetrvala i rok 1950, kdy došlo k násilné likvidaci mužských klášterů v Československé republice. Naposledy je doložena ještě v 60. letech 20. století. Opětovně se do rumburské Lorety vrátila v 90. letech 20. století a pravidelně se slaví od roku 2007,“ dodala průvodkyně v rumburské Loretě Barbora Hildebrandtová.

Slavnost Porciunkule je spjata s osobností sv. Františka z Assisi, který se ve 13. století staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Andělské, nazývaný Porciunkule (v překladu podíleček, lat. portio = podíl), který stál nedaleko Assisi. Zde se po návratu z Říma se svými bratry usadil, zde spolu se sv. Klárou založil 2. františkánský řád a připravil počátek řádu klarisek, a zde také zemřel. Podle tradice obdržel sv. František od papeže Honoria III. pro tento kostelík privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Datum svátku je stanoveno na 2. srpna, nebo nejbližší dny.

Klára Mágrová Děčínský deník

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář