Pražské stopy Jakuba Barta Ćišinského

   (lh)
2009-10-30

Společnost Přátel Lužice a Slovanský ústav
uspořádali vzpomínkovou akciPražské stopy Jakuba Barta ĆišinskéhoMísto Lužický seminář, U Lužického semináře 90/13, Praha 1 – Malá Strana
Čas sobota 7. listopadu 2009 v 11.00 hod.
11.00 Slavnostní zahájení: Petr Kaleta (předseda SPL)
Helena Ulbrechtová (ředitelka SLÚ AV ČR, v. v. i.)
11.05 –11.20 Marcel Černý (Praha): Zrození básníka v románu B. Šretrové „Chcu domoj“
11.20 –11.35 Franc Šěn (Budyšín): Ćišinskeho „Swětło z wyšiny“ a stejišćo k literarnej modernje
11.35 –11.50 Měrćin Salowski (Chrósćicy): Mi žiwjenje bě ból a běda a bróń a škit a puć bě pjero
11.50 –12.05 Rudolf Kilank (Budyšín): Prědowanja JBĆ jako kapłana při Dwórskej cyrkwi w Drježdźanach 1880–1895
12.05 –12.50 přestávka
12.50 –13.20 recitace z ukázek díla J. Barta-Ćišinského (v češtině a lužické srbštině)
13.20 –13.35 Trudla Kuringowa (Pančicy-Kukow): Wliw słowjanskeje kultury na młodoserbske hibanje
13.35 –14.05 film: Jakub Bart-Ćišinski – tragiski rebel a/abo ženij?
14.10 –14.30 Tanja Donatec (Budyšín): koncert známé lužickosrbské pěvkyně vycházející z Ćišinského textů


Asi 80 zájemců od nás i z Lužice si přišlo poslechnout kutlurní pásmo věnované tomuto významnému lužickému básníku,dozvědět se něco o jeho životě a poslechnout jeho básně,jak v srbském,tak i českém znění.

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář