Vyšel nový překlad z díla Jurije Kocha

   (lh)
2009-11-24
Jurij Koch (* 1936)

je lužickosrbský spisovatel a novinář. Patří ke generaci, která – ač formována lužickosrbsko-českou výchovou – prosadila za přirozený model lužickosrbské literatury její koexistenci v lužičtině i němčině.
„Lužice se sice stále ještě může chlubit oblastmi s rajskou přírodou, existuje však nebezpečí, že člověk zasadí regionu smrtelnou ránu svou mechanizovanou schopností posloužit si bez zábran ze zdejších zásob hnědého uhlí. Ještě stále je ve vsích slyšet děti mluvit lužickosrbsky, ještě stále se na jaře vrací jeden zbylý párek mandelíka hajního do svého nejzápadnějšího hnízdiště, ještě stále…“
Knížka Modrá vrána, s podtitulem Zpráva ze Srbské Lužice, je Kochovo literární vítězství. Obsahem řečeno, je to boj intelektuála proti ničení životního prostředí nejen ve smyslu živočišných a rostlinných druhů, ale i národů. Dávno před tím, než se ekologie stala aktuální i v krásné literatuře, tak dokonce v někdejším východním bloku vznikala nejen v Kochově podání díla účelně využívající „zelené téma“ k tvorbě slušného umění.

Publikaci si můžete zakoupit s dvacetiprocentní slevou na e-mailové adrese Radka Čermáka (cermak.radek ZAVINAC centrum.cz) nebo Lukáše Novosada (novosadl ZAVINAC seznam.cz)

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář