Serbsko-čěske styki sej zbližili

   (lh)
2010-04-10
Brnjanscy studenća na wuprawje we Łužicy

Budyšin. Pod nawodom magistra Petra Kaliny přebywa tuchwilu 44 studentow slawistiki Brnjanskeje Masarykoweje uniwersity we Łužicy. Referent Domowiny Jurij Łušćanski powita wčera popołdnju hosći na žurli Budyskeho Serbskeho domu a přednošowaše wo stawiznach Domowiny. Zdobom rozprawješe wón wo stykach narodneje organizacije Serbow do Čěskeje. „Z Budyšina je bliže do Prahi hač do Berlina“, rjekny Łušćanski. „Fakt je, zo wukonja Čěska wjacore generacije dołho hižo sylny wliw na Łužiskich Serbow.“ Dale wón studentam wuwědomi, zo znaješe Tomáš Garrigue Masaryk hižo wot swojeho studentskeho časa Serbow a zo jako prěni prezident tehdyšeje Českosłowakskeje Serbow na Hradčanach w Praze powita.

Wědomostna sobudźěłaćerka Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ Jadwiga Kaulfürstowa předstaji čěskim studentam dźěło RCW a rozłoži jim Witaj-model a koncepciju 2plus. Wona naspomni ferialny kurs serbšćiny a stipendij, kotryž Załožba za serbski lud zajimcam za studij sorabistiki a wučerstwa serbšćiny jedne lěto na Lipšćanskej uniwersiće spožča.

Fabian Kaulfürst wodźeše skupinu po Budyskim starym měsće a pokaza jim mjez druhim Hrodźiško, z kotrehož mějachu krasny pohlad na město. Nawróćiwši so do Serbskeho domu mějachu studenća składnosć, Fabianej Kaulfürstej, Markej Njekej a Rejzce Lipičec prašenja stajeć. Potwjerdźo, zo maja Serbja tež typiske reje, zarejwachu sej „Šewca“ a zaspěwachu někotre ludowe spěwy. Hišće hač do jutřišeho čěscy studenća mjez Serbami přebywaja. Serbske nowiny 10.4.2010 (JWi)

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář