Přednáška Tomasze Derlatky I (FF UK)

   (lh)
2010-04-20

Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK
vás zve na přednášku>


O serbskołuzyckich przekładach z literatury polskiej po roku 19.45Datum:

čtvrtek 29.4.2010 v 11:00 hod.

Místo:

FF UK náměstí Jana Palahca 2 místnost č.8

přednáší Tomasz Derlatka


Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář