Přednášky Matice české a SpL v dubnu

   (lh)
2011-03-08

Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea,
Společnost přátel Lužice a Maćica Serbska

uspořádali jarní přednáškový cyklus

Lužickosrbská literatura včera a dnes

Úterý 12. dubna 2011. doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (FF UK, předseda Společnosti přátel Lužice):
Historie Horní a Dolní Lužice a lužickosrbského národa
Spojeno s prezentací knihy Jan Rokyta (Adolf Černý) Serbska poezija. Budyšin 2010

Pátek 15. dubna 2011. Prof. Dr. Dietrich Scholze/Šołta (ředitel Lužickosrbského institutu v Budyšíně):
Lužickosrbské divadlo/Serbske dziwadło
Přednáška byle pronesena v lužické srbštině (k dispozici bude zkrácený text v češtině). Po přednášce byla promítnuta ukázka vybrané lužickosrbské divadelní hry.

Úterý 19. dubna 2011. PhDr. Richard Bígl, Ph.D. (Společnost přátel Lužice):
Stará literatura a počátky národního obrození Lužických Srbů

Úterý 26. dubna 2011. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (ředitelka Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.): Moderní literatura Lužických Srbů
Spojeno s prezentací knihy Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského.

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář