Lužice: z důlní oblasti se stala krajina jezer

   
2011-07-29
Lužice - V různých etapách rozvoje společností dochází vlivem změny sídel, ekonomických podmínek k výrazným změnám krajiny. Jedna z nich se dotkla i nedaleké Lužice.


„Změna se dotkla velkých podniků jako kombinátu Fortschritt vyrábějící pro světový trh kombajny, firmy Robur – a tím statisíců lidí. Naše mladá generace pochopila, že práci je možné hledat i jinde – no dnes se velká část obyvatel podílí na přeměně krajiny a část se začala věnovat vlastním ekonomickým aktivitám,“ říká o přeměnách v Lužici ředitel regionální Marketingové společnosti Holm Grosse.

O situaci v bývalém demokratickém Německu byly v Čechách mezi obyvateli zkreslené názory na ekonomiku a další vývoj celé oblasti. Prázdné továrny, domy, celé ulice a nezaměstnanost. Došlo ke změně života německých občanů?

„Nezaměstnanost se objevila a část mladé generace musela pochopit, že je nutno hledat práci v jiných krajinách Německa nebo i v zahraničí. Část lidí odešla, ale část našla práci ve firmách, které se místo důlní činnosti začaly zabývat revitalizací a přeměnou krajiny. Z obrovských kombinátů zbyly jen části a pouze málo z nich provozuje důlní činnosti. A postupně vznikla celá řada malých firem a dnes kupříkladu v Eibau velmi úspěšná firma SSL ve strojírenství začínala v malém šopě na dvoře bývalého závodu. Nevznikaly žádné velké kombináty, ale malé firmy s velkou flexibilitou a efektivní spoluprací s odběrateli. V Horní Lužici se nachází dnes řada renomovaných firem a drobných a středních podniků, dodávajících hospodářskému regionu nevšední, dynamický a inovativní ráz. Kdo by si byl v 90. letech pomyslel, že bude stát v Horní Lužici nejmodernější mlékárna v Evropě - Sachsenmilch AG v Leppersdorfu - nebo že budou z Budyšína a ze Zhořelce dodávány do celého světa tramvaje a dvoupatrové vagóny? Firma Bombardier Transportation GmbH testuje například v současné době v Budyšíně první tramvaj bez trolejového vedení na světě. A také světový koncern Siemens má zastoupení v Horní Lužici. Siemens AG Görlitz zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti výroby průmyslových parních turbín a investovala právě do nové výrobní haly. V Horní Lužici jsou podporovány i inovativní produkty jako lithiumiontové baterie firmy Li-Tec Battery GmbH & Co. KG v Kamenzi nebo pilotní zařízení pro první hnědouhelnou elektrárnu s nízkými emisemi oxidu uhličitého společnosti Vattenfall Europe AG. Společně silní - to bylo už vždy jedním z tajemství úspěchu hornolužických firem. Regionální hospodářství sází také na sílu sítí orientovaných na jednotlivá odvětví. Tyto sítě podporují firmy především prostřednictvím kooperace při nákupu, odbytu, servisu, výzkumu a vývoji, vnitřním a vnějším marketingem nebo i při euroregionální spolupráci. Na celém území se utvořilo mnoho nových podnikatelských subjektů. Dnes máme celkem 160 výrobních firem s počtem více než sto zaměstnanců.Zastavení těžby muselo přinést zásadní změnu architektury výrobních prostor i života obyvatel, kam směřovalo vedení saského státu a oblastí při ukončení těžby?
Rozhodnutím státních orgánů a posouzením stávající krajiny po těžbě, kdy vzhled nerespektoval žádné životní podmínky přírody ani lidí, byly vytvořeny projekty jezerní krajiny. Střed Lužice a tím i celá severní část naší Horní Lužice se začaly proměňovat v jezerní krajinu. Z bývalých mnoha hektarových jam, kde byla zničeny úrodná pole, lesy i lidská sídla, vznikaly lidskou činností prostory pro zavodnění nebo nerovnosti, kde by bylo možno obnovit normální krajinný život. K jezerům, která tady již byla v minulosti, přibyla další a dnes už je funkčních nebo po napuštění jam bude funkčních ke třem desítkám. Kolem jezer tak vznikají nové možnosti podnikání a především dávají možnost využít prostor pro rekreaci, sport i spoustu dalších aktivit. Místo obrovských důlních gigantů, které živily statisíce lidí, vzniká kulturní a sportovní jezerní krajina.

Přeměna přinese překvapení pro návštěvníky, budou mít možnost setkat se mimo moderní využití architektonických prvků krajiny i s minulostí důlní těžby?
Na jezerech bude možné provozovat nejrůznější sporty, objeví se řada podnikatelských nabídek pro trávení volného času, zábavy. U Bärwaldského jezera vzniklo unikátní přírodní divadlo, v řadě míst lze najít přírodní hlediště pro pořádání koncertů, ale v celé Horní Lužici je vytvořeno mnoho muzeí a některé z obrovitých kolosů se podařilo přeměnit v muzejní exponáty. V oblasti je mnoho dřívějších muzeí, která dokumentují historii života Lužických Srbů. Historie Slovanů lze sledovat i ve zvycích, které jsou udržovány v mnoha obcích i městech. Jednou z nejvýznamnějších akcí jsou velikonoční jezdci a hlavním centrem folklóru je obec Schleife. Novější historie je zachycena v muzeích, ale také na volných prostranstvích v celé řadě míst oblasti. V Knappenrode funguje celý důl jako muzeum. Největší pozornost však je věnována sportovním aktivitám. Na jezerech bude lodní doprava, mohou zde přistávat i hydroplány, vodní sporty obohatí nové discipliny. Jezera budou propojena kanály a jako jediné v Evropě umožní dálkové plavání nebo cestování na lodích. Vznikne unikátní krajina, která nemá v Evropě obdoby.

Odpovídá podmínkám života v nové krajině a sportování i architektura logistiky v okolí jezer?

Komunikace jsou projektovány jak pro pohyb sportovců, tak pro zásobování a nutnou dopravu osob. Nejvýraznějším prvkem jsou mnohakilometrové inlajnové tratě, které mohou využít cyklisté i inlajnisté či obyčejní turisté. Málo zvlněná kresba tras umožní pohyb každému, kdo bude chtít obdivovat přírodu, a na druhé straně i tomu, kdo bude chtít prožívat rychlý pohyb ve větším prostoru. Důležité je i snadné dosažení všech míst u jezer z dálnic na Berlín nebo Görlitz.

Změní se i architektura obytných nebo účelových zařízení? Vzniknou nové konstrukce?

Už teď vznikají zařízení, která dosud tady nikdo neznal - architektura na vodě, hausbóty a celé vodní osady, kempy, stanové osady, golfová hřiště, přístaviště a třeba i grilování na člunu, což je možné už dnes vidět třeba na jezeře Geierswalder. Staví se nejrůznější monumenty rozhleden nebo celá moderní muzea. Pro běžné koupání bude k dispozici všude dostatek hygienických zařízení a dostatek možností občerstvení a ubytování.

Jezerní krajina nabízí pořádání nejrůznějších sportovních soutěží i vrcholových mistrovství. Organizují už dnes sportovní organizace využití obrovských možností, které dává vodní plocha a komunikace v jejím okolí?

Pro sport tady bude nekonečné množství příležitostí. Dokonalá plocha asfaltových tratí pro inlajn v okolí jezer je využívána řadou sportovních spolků.
Pořádány jsou soutěže pro všechny věkové skupiny a na internetu je možno číst již dnes o účasti mnoha českých jednotlivců i kolektivů.
Oblíbený je už dnes závod Lausitzer 100, závod pro pěší, běžce, inlajnisty i cyklisty. Knappenman jako největší triatlon Lužice a celého východního Saska se bude konat v 27. a 28. srpna již jako 23. ročník nedaleko Hoyerswerdy.

Intenzivně pracujeme na tom, aby během nejbližších roků se stal velkou mezinárodní soutěží. Na některé závody přijíždějí už dnes jednotlivci i skupiny sportovců z Čech.

Předpokládáme, že oblast jezer, která je z Liberce k dosažení okolo sta kilometrů bude pro svou přírodní krásu i krásu lidských výtvorů oblíbeným místem sportování i rekreace. Po dostavění dálkové komunikace přes Žitavu a část Polska bude i pohodlnější příjezd třeba i lidí ze vzdálenějších míst Čech.

Byli bychom rádi, kdyby se pro Čechy stala jezerní krajina Lužice i pro svou lužicko-srbskou kulturu a slovanskou vzájemnost místem častého pobytu.Autor: Milan Turek
Jablonecký deník

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář