Chrósčan zběžk 2001

   
9.8.2001
Od 9. srpna do 3. září se rodiče dětí 5. ročníku chrósćické školy bránilili příkazu ministra školství dr. Matthiase Rösslera, aby posílali své děti do školy do Worklec. Obsadili třídu v chrósćické škole, v ní pak vyučovali žáky 5. třídy podle platných učebních osnov učitelé důchodci a též ti, kteří je učili předtím. Dále ve výuce pomáhali učitelům důchodcům vysokoškoláci, vědečtí pracovníci a umělci, např. Jurij Brězan. Žáky 5. tříd vítalo do školy potleskem každý den ráno mnoho Lužických Srbů a Němců a také domácích i zahraničních politiků. Mnozí z nich na školním dvoře promluvili. Demonstrace končila každý den modlitbou za lužickosrbský národ a zemi a duchovní písní Pane, tys Lužické Srby vodil a chránil. Od 4. září chodí chrósćičtí žáci do školy v Ralbicích do zvláštní třídy. R 2001/382

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář