Školství dánské menšiny

   (ZS)
30.10.2001
Božena Pawlikec představila v celostránkovém článku školství dánské menšiny ve Šlesvicku-Holštýnsku. Menšinové dánské školy jsou nevládní, ale mají status veřejných škol. Zřizovatelem škol je Dánské školské sdružení, svaz rodičů, který určuje náplň výuky. Ve všech je dánština jako vyučovací jazyk pro všechny předměty. Do dánských škol mohou chodit i Němci, dorozumívacím jazykem v nich je však dánština a němečtí rodiče se písemně zaručují, že alespoň jeden z nich se alespoň pasivně naučí dánsky. Spolková země Šlesvicko-Holštýnsko dotuje dánské školy stejně jako ostatní veřejné školy ze 100%, dotace z Dánska činí dalších více než 100%. Dánská menšina systematicky podporuje dánskou identitu: zřizuje vlastní vzdělávací a sociální organizace - se školami tak spolupracují mateřské školky, zařízení pro volný čas i domovy důchodců.

SN 30. 10. 2001

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář