Lužičtí Srbové bojují za udržení svých škol

   (MM)
Budyšín, 2.7.2003
Domowina se dnes obrátila listem na papeže Jana Pavla II. s prosbou o přímluvu v boji za udržení lužickosrbských škol. Děje se tak v souvislosti se záměrem saských úřadů zrušit definitivně od září 2003 Chrósćickou lužickosrbskou základní školu druhého stupně. Fax, kterým se škola má definitivně zrušit, došel obci Chrósćicy 26.6.2003 v druhý den berlínské implementační konference, na níž byly mj. projednávány i výtky kontrolních organů Rady Evropy týkající se právě péče o lužickosrbskou národnostní menšinu v Německu.

V dopise podepsaném předsedou Domowiny Janem Nukem se poukazuje na to, že saskou i braniborskou ústavou zaručené právo Lužických Srbů na vlastní kulturu a vzdělávání je ohrožováno striktním uplatňováním saského ministerského vnitrorezortního předpisu o minimálním počtu žáku ve třídě i na Lužické Srby. Tento postup je v rozporu závazky Německa k EU v oblasti péče a národní menšiny a jejich jazyk. Zejména je v rozporu s uskutečňováním dohod Rady Evropy (Rámcová dohoda Evropské rady na ochranu národnostních menšin, 1995; Evropská charta regionálních a menšinových jazyku Rady Evropy, 1992) a již danými výtkami kontrolních orgánu Rady Evropy a doporučením opatření, která by v souladu s německou ústavou vyhověla požadavkům a závěrům expertů Rady Evropy.

Jan Nuk v dopise dále vysvětluje, jaké důsledky by pro Lužické Srby uzavření školy mělo a prosí papeže, aby se přimluvil u spolkové vlády a saských úřadů za lepši dodržování závazku Německa ve vztahu k lužickosrbské menšině.

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář