Výjezdní zasedání podvýboru Výboru pro evropskou integraci

   (MM)
3.9.2003
Návrh o.s. Trojzemí.cz a koordinační rady projektu Lužice a EU pro výjezdní zasedání podvýboru Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v Liberci, Hrádku nad Nisou a Budyšíně ve dnech 16.-17.9.2003. Hlavním cílem projektu Lužice a EU je posílení spolupráce Česka s Lužickými Srby v kontextu probíhající evropské integrace. Dílčí cíle k projednání na výjezdním zasedání podvýboru VEI 16.-17.9.2003:

1. Informační a komunikační oblast
- Vytvořit, vydat a distribuovat informační materiály o Lužických Srbech a vytvořit komunikační prostředí (informační brožura, webové publikování a komunikace, Lužickosrbsko-český a v další fázi Lužickosrbsko-německý a Lužickosrbsko-polský slovník).

2. Spolupráce institucí a organizací
- Přijetí cílů a podpora projektu Lužice a EU institucemi a organizacemi krajské, republikové a euroregionální úrovně na české i německé straně.
- Vyřešení problému projektování a koordinace projektu Lužice a EU a jeho jednotlivých dílčích projektů.

3. Společenská a kulturní spolupráce
- Podpora a posilování dalších společenských a kulturních styků / aktivit včetně turistického ruchu, prevence sociálně patologických jevů a ekologie.
- Zřídit střediska lužickosrbské kultury při existujících organizacích v Česku (využít přitom například restaurované exponáty z pražské Hornikovy knihovny, exponáty z Lužickosrbského muzea v Budyšíně, materiály Domowiny, projektu Lužice a EU a další aktuální informace )

4. Vzdělávání a profesní orientace - viz též návrh Domowiny z 25.8.2003
- Česko-saský projekt spolupráce české vzdělávací soustavy s lužickosrbskými školami: s pomocí EU napomoci vytvoření a uskutečnění projektu udržitelné existence lužickosrbských škol (partnerství škol, zájmových výchovných organizací, vytvořit možnosti pro budoucí řádné středoškolské a vysokoškolské studium Čechů v Sasku a Lužických Srbů v Česku, studijní a prázdninové výměny a pobyty, rozvoj pedagogické tvořivosti, tvorba a výměna učebních materiálů, profesní orientace Lužických Srbů na spolupráci s Českem.) - viz též dále návrh Domowiny z 25.8.2003

5. Ekonomická spolupráce
- Vytvořit podmínky pro spolupráci malých a středních podniků v evropsky perspektivních oblastech na úrovni kraje a euroregionu: Například spojení zemědělství, krajinotvorby a ekologie s turistickým a cestovním ruchem a využití nových informačních a komunikačních technologií. To jest: informovat o možnostech a umožnit vzájemné setkávání zájemců o spolupráci.
- Napomoci malým a středním podnikatelům při zakládání společných podniků nebo přeshraničních sdružení podnikatelů.

Byli bychom rádi, kdyby výsledkem zářijového jednání s VEI a ostatními organizacemi bylo vyjasnění postupu, navázání spolupráce a zahájení účinné koordinace aktivit. Prosíme ostatní účastníky zasedání VEI, aby při své přípravě na zasedání toto zvážili a zahrnuli to již do svých stručných podkladů pro jednání, jejichž uzávěrka ( k zaslání na naši mailovou adresu ) je ve čtvrtek 4.9.2003.

PaedDr. Jiří Týř
koordinátor projektu Lužice a EU
občanské sdružení Trojzemí.cz, Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 25.8.2003

Převzato z webu luzice.dts.cz.


Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář