Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství

   (MM)
9.7.2003


 • Všem dětem, jejichž rodiče si přejí dvojjazyčné vzdělávání, je zaručeno navštěvování lužickosrbské školy.

 • Existuje-li veřejná potřeba, rovněž když si to přejí rodiče, organizuje svobodný stát další lužickosrbské školy, na kterých se pracuje podle konceptu dvojjazyčného vzdělávání. Tím se navazuje na předškolní dvojjazyčné vzdělávání projektu WITAJ. O lužickosrbské školní síti rozhoduje ministerstvo školství po dohodě se zřizovatelem a Domowinou.

 • Kromě všeobecně vzdělávacího poslání je těžištěm školního vzdělání zdokonalení v lužické srbštině a němčině.

 • K zajištění jazykových schopností na vysoké úrovni musí být podíl lužické srbštiny jako mateřského nebo jako druhého jazyka na prvním stupni nejméně 75 % a na druhém stupni nejméně 50 %.

 • Ve výuce i mimo ni má prioritu užívání lužické srbštiny jako menšinového jazyka. Žákům jsou poskytovány takové podmínky, aby posílili a rozvíjeli svoji lužickosrbskou identitu a účastnili se lužickosrbského života.

 • Dvoj nebo vícejazyčnost, která zahrnuje lužickou srbštinu, je podmínkou pro práci na lužickosrbské škole. Učitelé i další školní zaměstnanci ovládají a užívají lužickou srbštinu.

 • Je dlouhodobě zaručeno umisťování jazykově i odborně způsobilých učitelů.

 • Učitelům ne zcela jazykově způsobilým bude poskytnut profesionální intenzivní letní kurz lužické srbštiny.

 • Vyšší kontrolní instance předá odborný dohled nad lužickosrbskými školami referátu, ve kterém pracují lužickosrbští odborníci. Všechny dokumenty, které se týkají lužickosrbských škol, jsou vyhotoveny v lužické srbštině i němčině.

 • Základem zemského zákonodárství týkající se lužickosrbského školství jsou evropské dokumenty na ochranu regionálních a menšinových jazyků, které podepsala spolková vláda.

 • Na tomto základě vyplývá pro lužickosrbské vzdělávací instituce, ve kterých se vyučuje lužická srbština na úrovni mateřského jazyka následující:
  mateřinky: nejméně 5 dětí ve skupině
  první stupeň ZŠ: nejméně 7 dětí ve skupině; třídní dělitel 20; jeden směr (v Sasku se děti záhy dělí v rámci školy do dvou směrů); výuka ve skupinách
  druhý stupeň ZŠ: nejméně 7 žáků ve třídě; třídní dělitel 20; krytí hlavního směru resp. reálky je zaručeno i při jednom směru tím, že se v předmětech lužické srbštině, němčině, matematice, prvním cizím jazyce, fyzice a chemii diferencuje v rámci třídy
  Lužickosrbské gymnázium: v orientačním stupni je jeden směr a od 7. ročníku je možný i druhý směr

  Společně se zřizovatelem zaručuje zemská vláda financování lužickosrbských škol. Finanční situace zřizovatele nesmí způsobit, že bude lužickosrbská škola uzavřena nebo nepracuje. Školy s mimořádným významem pro lužickosrbský národ mohou být vedeny jako státní škola s nezávislým lužickosrbským zřizovatelem.Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář