Menšinová konference v Praze

   (MM)
13.11.2003
Konferenci pořádal Magistrát hlavního města Prahy, který zde představil svoji vizi menšinové politiky jako nesporný přínos pro pražskou kulturu. V nástinu politiky uvádí plán na vznik Domu národnostních menšin, kde budou mít menšiny své kulturní zastoupení. Magistrát dříve již několikrát zaštítil menšinové akce, např. konferenci o vlivu pražského prostředí na osobnosti národnostních menšin, kde za Lužické Srby vystoupil Timo Meškank.

Z menšinových a multikulturních činovníků se konference zúčastnili zejména představitelé slovenské a rómské menšiny - nejvýraznějších pražských menšin. Co se týče referátů, převažovala témata o možnostech uplatnění dvojjazyčnosti, objevující to samé, co už se na Lužici děje dávno a témata socializace Romů a běženců s odlišnými sociálními návyky.

Na konci hlavního zasedání byl představen projekt „Zmizelí sousedé“, kde školní děti pátrají po dokladech o životě Židů, kteří byli za války vyhlazeni; projekt lyrického krátkého filmu o rómské kultuře; projekt trojjazyčného loutkového představení pro děti (kašpárek mluví česky, princezna slovensky a zlý rytíř Windischgrätz německy); a projekt slovenského režiséra Matěje Mináče navazující na jeho dokument „Síla lidskosti“ o zásluze Nikolase Wintona na záchraně stovek židovských dětí. Winton uvědomiv si hitlerovské nebezpečí mezi březnem a zářím 1939 jako britský diplomat zorganizoval adoptování těchto dětí ve Velké Británii. "Wintonovy děti" se ve Velké Británii po válce úspěšně uplatnily a mnohé z nich dnes jako dobrovolníci pomáhají druhým. Mináč podporuje tyto lidi v jejich snahách zjistit údaje o jejich původních rodinách.

Po skončení hlavního zasedání byly aktivity rozděleny do sekcí, kde se diskutovalo o podobných tématech. Např. internetové vícejazyčné mezikulturní diskusi, která má pomoci kulturní výchově a uvědomění, sobotní škole bulharské kultury a problémech slovenské menšiny.

Z prolužické strany na konferenci přišli Petr Kaleta, Radek Čermák a Roman Raczyński ze Společnosti přátel Lužice, novinář Radek Vogl a srbský poslanec Hajko Kozel.

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář 

  • názor (Anonym)
    11.10.2007 08:26:12
    supr